Kortekaas Law
 
Kortekaas Law is een niche kantoor dat zetelt in Luxemburg
en zich specialiseert in advies op het gebied van Nederlands en Luxemburgs vennootschapsrecht, structuurfinanciering en kapitaalmarkttransacties.